Wykorzystanie Systemu StartStop w firmie Highcom Sp. z o. o.

Highcom Sp. z o.o. – firma informatyczna oferująca wsparcie dla biznesu. Złoty Partner WAPRO ERP. Specjalizuje się w sprzedaży, wdrożeniach, serwisie i szkoleniach z zakresu oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą. Od 1996 świadczy kompleksowe usługi informatyczne.

Potrzeby organizacji

Klienci Firmy Highcom zgłaszając się po pomoc chcieliby uzyskać ją „od ręki”. Oczekiwanie na świadczenie usługi często powoduje wstrzymanie realizacji jakiegoś procesu biznesowego. Dlatego też znacząca większość świadczonych usług realizowana jest za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, co skraca czas reakcji serwisu. Zdalna obsługa klientów wprowadza jednak pewne zagrożenia dla firmy, polegające na występowaniu dużej liczby krótkotrwałych porad. Koniecznym stało się uszczelnienie ewidencji wykonywanych czynności na rzecz Klientów.

Rozwiązanie

System StartStop w pełni rozwiązał nasz problem z ewidencją czynności wykonywanych na rzecz Klientów.

Funkcjonalność, z której na bieżąco korzystamy to zadania w realizacji, do realizacji oraz ewidencja zadań zakończonych (tryb offline). Każdy użytkownik systemu rozpoczynając pracę uruchamia zadanie, co powoduje automatyczną rejestrację czasu pracy. W przypadku świadczenia usługi w siedzibie klienta, stosujemy ewidencję offline. W trakcie wdrożenia systemu StartStop zostały również wprowadzone adaptacje w zakresie opisu zadań – dodanie pól dodatkowych ułatwiło nam późniejsze rozliczanie się z klientem. Całość procesu domyka moduł rozliczeń, na podstawie którego fakturujemy usługi na koniec miesiąca.

Podsumowanie rezultatów

„Wdrożenie Systemu StartStop umożliwiło firmie precyzyjne prowadzenie ewidencji wykonywanych usług, uszczelniając tym samym system rozliczeń z Klientami. Obecnie rozliczeniu podlega każda wykonywana czynność niezależnie od czasu jej trwania. Dzięki temu osiągnęliśmy kilkunastoprocentowy wzrost przychodów z wykonywanych usług.

Dodatkową korzyścią jest dostęp do informacji umożliwiających kontrolę rentowności umów ryczałtowych oraz weryfikację efektywności poszczególnych pracowników.

Warto podkreślić, że wdrożenie systemu nie wymagało dużego wysiłku z naszej strony, a efekty widoczne były już po pierwszym miesiącu.” – podsumowuje Hubert Abramiuk CEO w firmie Highcom.

Highcom Sp. z o.o.

ul. Wolska 11, 20-411 Lublin,

+48 81 444 02 02

biuro@highcom.pl

www.highcom.pl

Masz pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji? Zamów bezpłatną konsultację telefoniczną. Nasz specjalista skontaktuje się w ciągu 24h.


Oferta programów dla firm usługowych z branży IT

Polska Grupa IT jako oficjalny Partner SaldeoSMART, StartStop oraz enova365 oferuje sprzedaż, oraz wdrożenia oprogramowania dla firm w Lublinie, Warszawie, Sosnowcu, Gdańsku, Białymstoku, ale również na terenie innych miast w formie zdalnej.

  • Zarządzanie zadaniami i organizacja pracy
  • Rejestracja czasu trwania zadań
  • Moduł rozliczeń z Klientami opierający się na ewidencji czasu zadań
  • Moduł analizy danych