Celem, dla którego tworzy się middleware jest zapewnienie usług na najwyższym poziomie, dzięki możliwości prawie niegraniczonego rozszerzenia funkcji systemów informatycznych bez konieczności dużych inwestycji finansowych.

Biorąc pod uwagę to, jak szybko starzeją się rozwiązania informatyczne oprogramowanie middleware wydaje się być niezbędne do skutecznego konkurowania na rynku i odpowiadania na potrzeby Użytkowników. Rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy Klient inwestujący relatywnie wysoką kwotę w system np. ERP zmieni go po kilku latach tylko dlatego, że pojawiły się nowe rozwiązania i technologie. Jednakże konsumenci biznesowi są coraz bardziej wymagający i świadomi swoich potrzeb, a raczej potrzeb swojej firmy. Oczekują tego samego od systemu ERP, czego oczekują od nich właśni Klienci – elastyczności i innowacyjności.

Systemy ERP są niezbędne w średnich i dużych firmach do efektywnego zarządzania firmą. Z reguły są instalowane później niż inne, mniejsze systemy rozwiązujące cząstkowe problemy z zarządzaniem magazynem, produkcją czy HR. Jak zatem zintegrować istniejące systemy w przedsiębiorstwie z już istniejącymi? Systemy klasy ERP wywodzą się wprost z rozwiązań wspierających planowanie produkcji i obrót materiałowy. Ich dzisiejsza funkcjonalność dalece wykracza poza typowe mechanizmy MRP. Funkcjonalności systemów klasy ERP dotykają obecnie wszystkich podstawowych obszarów biznesowych – począwszy od finansów, sprzedaży czy gospodarki magazynowej, a na marketingu, planowaniu zakupów, ocenie wiarygodności klientów i działalności remontowej kończąc. To właśnie bogactwo funkcji systemów klasy ERP jest źródłem ich wszechstronności. Im więcej modułów funkcjonalnych oferuje producent, tym większy potencjał zastosowania oprogramowania w nietypowej działalności biznesowej z pogranicza różnych segmentów branżowych. „Znaczenie terminu ERP zmienia się w miarę, jak zmieniają się zastosowania systemów wyrosłych z mechanizmów związanych z harmonogramowaniem produkcji. W swoich założeniach rozwiązania klasy ERP stanowić miały fundament informacyjny niezbędny do skutecznego prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach. Oferowane obecnie rozwiązania bardzo różnią się od uznawanych w przeszłości za synonim ERP systemów monolitycznych. Pozostawiające wiele do życzenia w kwestii możliwości dopasowania do specyficznych potrzeb użytkowników, trudne i kosztowne we wdrożeniu systemy ustępują miejsca rozwiązaniom bardziej elastycznym, modułowym i zorientowanym na konkretne potrzeby użytkowników. Konwergencja na rynku oprogramowania biznesowego powoduje, że do systemów klasy ERP wkraczają też funkcje występujące wcześniej tylko w bardziej wyspecjalizowanych rozwiązaniach informatycznych. Najlepszym przykładem są tzw. kokpity menedżerskie – przejęte z systemów Business Intelligence – skupiające w jednym panelu wiele narzędzi służących zaspokajaniu typowych potrzeb informacyjnych użytkowników na różnych szczeblach organizacji. Przenoszone są też funkcjonalności zaczerpnięte bezpośrednio z wyspecjalizowanych aplikacji branżowych. Jednocześnie dostawcy największych rozwiązań klasy ERP podejmują wysiłki zmierzające do uproszczenia działań mających na celu rozszerzenie standardowych możliwości systemu o rozwiązania skrojone pod kątem konkretnych klientów. W ten sposób systemy ERP mogą wspierać specyficzne procesy stanowiące źródło przewagi nad konkurencją. W wielu przypadkach rozbudowa możliwości oprogramowania nie wymaga już wiedzy programistycznej. Co ciekawe, w ofertach wielu polskich i międzynarodowych dostawców pojawiają się usługi ułatwiające wymianę wiedzy między użytkownikami, a także rozbudowane systemy dystrybucji funkcjonalności dodatkowych, zbudowanych na indywidualne potrzeby klientów.

Integracja, szybkość, dostępność

Zmiany idą także w kierunku uproszczenia projektów wdrożeniowych. Z jednej strony, na rynku coraz bardziej widoczne są trendy związane z popularyzacją tzw. zwinnych metodyk wdrożeniowych, wykorzystywanych w kontekście silnie wyspecjalizowanych, zestandaryzowanych pakietów funkcjonalnych. Z drugiej strony, w obszarze wdrożeń systemów ERP wzrasta znaczenie zasad zarządzania portfelem projektów. Bardziej kompleksowe wdrożenia są bowiem często realizowane w rozbiciu na szereg niezależnych od siebie etapów, obejmujących poszczególne działy biznesowe. Takie działanie ma ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu wdrożeniowego, a także zmniejszyć obciążenia organizacyjne. Z perspektywy klientów niezwykle istotnym czynnikiem są długo- i krótkoterminowe koszty projektu, a także związane z nim wskaźniki ekonomiczne, dotyczące m.in. stopy zwrotu z inwestycji w system klasy ERP. Eksperci podkreślają, że napięte harmonogramy i budżety wdrożeniowe prowadzą do zaostrzenia wymagań względem dostawców oprogramowania. Na rynku coraz bardziej widoczny jest trend do udostępniania wybranych funkcjonalności oprogramowania biznesowego za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Zdaniem ekspertów, mobilne aplikacje umożliwiające zdalne wykorzystanie informacji zgromadzonych w korporacyjnym środowisku ERP pozwalają na dodatkowe zwiększenie potencjału rozwiązań wspierających zarządzanie, zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze organizacyjnej. Nacisk kładzie się na zakres i kontekst wykorzystania informacji biznesowych, a także na integrację rozmaitych systemów biznesowych. Możliwość bliskiego połączenia systemu klasy ERP z zewnętrznymi aplikacjami ma być sposobem na zwiększenie zakresu posiadanych informacji oraz możliwości ich wykorzystania, np. w kontekście zwiększenia sprzedaży czy optymalizacji prowadzonej działalności. Najbardziej nowoczesne rozwiązania klasy ERP sprzyjać mają, z jednej strony, standaryzacji typowych procesów biznesowych, z drugiej – wspierać realizację najbardziej nietypowych pomysłów biznesowych. Wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania wspierającego zarządzanie organizacją biznesową nie ułatwiają nowe formy udostępniania tego rodzaju narzędzi oraz ich licencjonowania. Obok alternatywy między systemami instalowanymi lokalnie a dostarczanymi w modelu cloud, do wyboru, głównie w przypadku niektórych nowszych rozwiązań, jest też model hybrydowy, stanowiący połączenie dwóch powyższych. Oznacza to, że część modułów funkcjonalnych – np. te kluczowe z punktu widzenia organizacji – może być utrzymywana lokalnie, a część funkcji realizowana za pomocą modułów działających w chmurze. Taka integracja ma pozostawać niewidoczna dla użytkowników oprogramowania.