Podstawa udanego wdrożenia Saldeo to przed wszystkim dobra integracja z programem księgowym.  Aby była ona dobrze przeprowadzona kluczowa jest kompetencja osoby wdrażającej.  Jako wieloletni partner Asseco Wapro posiadamy ogromne doświadczenie w systemach finansowo –księgowych (Wapro Kaper oraz Wapro Fakir). Dzięki doskonałej orientacji w strukturach systemów Wapro nasze wdrożenia integracji Saldeo -> Wapro przebiegają sprawnie . Poprzez wieloletnie doświadczenie jesteśmy przygotowani na rozwiazywanie ewentualnych niedogodności pojawiających się przy wdrożeniu. Wiemy, że wiele firm pracujących na Saldeo  boryka się z problemami związanymi z integracją  z Wapro. Najczęstsze problemy występują z:

  • obsługą MPK – klasyfikacje MPK przypisaną do dokumentów w Saldeo automatycznie przenosimy do Fakira. Dotyczy to zarówno struktury drzewiastej jak i wskaźników – wszystkie wartości są odpowiednio przenoszone.
  • obsługą dokumentów bez vat – poprawne księgowanie dokumentów które nie powinny mieć żadnego zapisu w rejestrze VAT
  • obsługą pojazdów- księgowanie kosztów z mieszanym odliczeniem (50% VAT 75% PD), obsługa leasingu 100%/50% (Fakir)
  • rozliczeniami pracowników – obsługa przeksięgowań na konta rozrachunkowe z pracownikami w sytuacji gdy analityka konta to kartoteka pracownika np. 231-x gdzie x to kartoteka.

Jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu tych problemów, ustawić integracje w taki sposób aby jeszcze bardziej usprawnić Państwa pracę na systemie Saldeo.

Nasze doświadczenie opiera się na wieloletniej współpracy z WAPRO. Doskonale znamy ten system i dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić szybkie i efektywne wdrożenie oraz integrację.

Cena SaldeoSMART nie różni się w zależności od tego czy kupicie Państwo oprogramowanie u producenta, czy u Partnera jakim jest Polska Grupa IT. Różnica leży w ofercie wdrożeniowej, która w naszym przypadku jest jedną z najkorzystniejszych na rynku, m.in ze względu na krótki czas wdrożenia oraz przejrzyste zasady współpracy.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację telefoniczną oraz prezentację online!

Oferta programów dla biur rachunkowych oraz kancelarii

Polska Grupa IT jako oficjalny Partner SaldeoSMART, StartStop oraz enova365 oferuje sprzedaż, oraz wdrożenia oprogramowania dla biur rachunkowych oraz kancelarii w Lublinie, Warszawie, Sosnowcu, Gdańsku, Białymstoku, ale również na terenie innych miast w formie zdalnej.

  • Zarządzanie zadaniami i organizacja pracy
  • Rejestracja czasu trwania zadań
  • Moduł rozliczeń z Klientami opierający się na ewidencji czasu zadań
  • Moduł analizy danych

Konto testowe