Przy zakupie do 31 maja 2022 roku, dowolnego, NOWEGO pakietu w abonamencie na 6 miesięcy, płacisz tylko za 4 miesiące.

Zasady promocji:

1. Z promocji można skorzystać kupując nowy pakiet SaldeoSMART.
2. Abonament w promocyjnej cenie za okres 6 m-c, należy opłacić z góry przy pierwszej otrzymanej fakturze.
3. Promocja dotyczy wyłącznie pakietów SaldeoSMART w wersji online, z promocji wyłączony jest pakiet Moja Firma.
4. Promocja nie obejmuje usług BrainSHARE IT, tj.: wdrożenia, analizy, konfiguracji itp..
5. Liczba zakupionych pakietów jest nieograniczona.
6. W przypadku złożenia wypowiedzenia w okresie trwania 6 miesięcy promocyjnych, nie zwracamy różnicy wynikającej z opłaconego abonamentu.
7. W przypadku zmiany abonamentu na wyższy pakiet w czasie trwania 6 miesięcy promocyjnych, zostanie wystawiona w danym miesiącu faktura z kwotą wynikającą z różnicy w cenie. Zasada nie dotyczy zmniejszenia abonamentu, tj. w przypadku zmniejszenia abonamentu, nie będą zwracane koszty wynikające z różnicy w cenie wybranego pakietu.
8. Promocja nie łączą się z innymi promocjami.

Więcej o SaldeoSMART