Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy ilość miejsc pracy dla księgowych w Stanach Zjednoczonych, w okresie 2016-2026 wzrośnie o 10 %. Ten wynik jest lepszy niż 7% wzrost przewidywany dla wszystkich zawodów. Perspektywy zatrudnienia w tej branży są oczywiście związane ze stanem gospodarki, ale zapotrzebowanie na profesjonalistów jest stałe, ponieważ coraz więcej firm wchodzi na giełdę, a przepisy podatkowe stają się  jeszcze bardziej złożone. Jak wygląda wykształcenie księgowych w Stanach, ile zarabiają i na czym polegają ich obowiązki?

 1. Wykształcenie i certyfikaty
 2. Czym zajmują się księgowi w Stanach Zjednoczonych?
 3. Rodzaje księgowych w Stanach Zjednoczonych
 4. Ile księgowi zarabiają w Stanach Zjednoczonych?
 5. Umiejętności i kompetencje księgowego
 6. Trendy w księgowości w Stanach Zjednoczonych

Wykształcenie i certyfikaty

W Stanach podstawowe wykształcenie wymagane do pracy w księgowości to tytuł licencjata (bachelor’s degree). Zazwyczaj ukończenie studiów zajmuje 4 lata. Część księgowych decyduje się na uzyskanie stopnia magistra (Master’s Degree). Zdobycie tego tytułu zajmuje od 1-2 lat. Zazwyczaj są to osoby myślące o prowadzeniu własnego biznesu lub pracy na stanowiskach kierowniczych.

W USA możemy spotkać się z dwoma określeniami, które tłumaczy się jako księgowy: ACCOUNTANT oraz BOOKKEEPER. Często te wyrażenia stosuje się zamiennie, ale istnieje kilka kluczowych różnic między tymi stanowiskami. Zazwyczaj bookkeepers zdobyli co najmniej stopień naukowy i skupiają się na rejestrowaniu transakcji finansowych. Z kolei accountants uzyskali tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i mają za zadanie interpretować informacje finansowe, a nie jedynie je gromadzić. Krótko mówiąc, każdy accountant może być bookkeeper’em, ale nie wszyscy bookeepers to accountants.

Do rozpoczęcia pracy w księgowości, sam tytuł licencjata rachunkowości nie wystarczy. Należy posiadać również certyfikat AICPA –  American Institute of Certified Public Accountants (Krajowa organizacja zawodowa biegłych rewidentów). Egzamin Universal CPA Examination to czteroczęściowa ocena wiedzy i umiejętności księgowych, a efektem pozytywnej oceny są uprawnienia CPA – Certified Public Accountant. Wymagania odnośnie przystąpienia do egzaminu CPA różnią się w zależności od stanu, ale mogą obejmować stopień licencjata, określoną liczbę godzin edukacji i doświadczenia związanego z rachunkowością, minimalny wiek, wymagania dotyczące miejsca zamieszkania oraz zdanie egzaminu z etyki.

Inne Certyfikaty:

 • Specjaliści księgowi mogą również ubiegać się o certyfikat z rachunkowości zarządczej. Certyfikowany księgowy zarządczy (CMA) koncentruje się na planowaniu, podejmowaniu strategicznych decyzji i zarządzaniu finansami w firmach.
 • EA – Enrolled Agent jest ekspertem w zakresie ordynacji podatkowej i zajmuje się głównie prawem podatkowym. Zarejestrowani agenci reprezentują podatników przed Urzędem Skarbowym w sprawach podatkowych, które obejmują audyty, windykacje i odwołania.
 • Certyfikowani audytorzy wewnętrzni (CIA) mają uprawnienia do przeprowadzania audytów wewnętrznych firmy. 

Czym zajmują się księgowi w Stanach Zjednoczonych?

Księgowi prowadzą oraz interpretują dokumentację finansową. Odpowiadają za szeroki zakres zadań związanych z finansami, zarówno dla klientów indywidualnych jak i większych firm i organizacji.

Praca księgowego, podobnie jak w Polsce jest o wiele bardziej skomplikowana niż  może się wydawać.

Przykładowy zakres obowiązków wykonywanych przez księgowych:

 • Zapewnienie dokładności dokumentów finansowych, a także ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami;
 • Przygotowywanie i prowadzenie ważnych raportów finansowych;
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i dbanie o to, aby podatki były płacone prawidłowo i na czas;
 • Analizowanie wydatków i przychodów firmy;
 • Ocena operacji finansowych w celu rekomendowania najlepszych praktyk, identyfikowania problemów i opracowywania strategii rozwiązań oraz pomagania organizacjom w efektywnym działaniu;
 • Oferowanie wskazówek dotyczących redukcji kosztów, zwiększania przychodów i maksymalizacji zysków;
 • Przygotowywanie raportów, budżetów i prowadzenie prognoz i ocen analizy ryzyka;
 • Przedstawianie informacji finansowych przełożonym;
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi;

Księgowi, podobniej jak w Polsce co roku muszą przygotować firmę/klientów do rozliczenia roku podatkowego.  Sezon podatkowy to najbardziej pracowity okres w roku. Identyfikacja odliczeń i możliwości inwestycyjnych, aby pomóc klientom w maksymalnym wykorzystaniu ich zeznań podatkowych, to jedno z najważniejszych zadań, jakie ma do wykonania w USA dobry księgowy.

Rodzaje księgowych w Stanach Zjednoczonych

RodzajeOgólna charakterystyka
Księgowy (Public accountant)Pracuje dla firmy księgowej lub prowadzi własną praktykę. Różnorodne obowiązki, które mogą obejmować podatki, planowanie finansowe, audyt i doradztwo.
Rewident księgowy (Auditor)Zatrudniony przez organizacje w celu zapewnienia dokładności dokumentacji finansowej. Może działać wewnętrznie lub zewnętrznie.
Księgowy sądowy (Forensic accountant)Przegląda dokumentację i szuka oszustw i innych wykroczeń. Od czasu do czasu może zostać wezwany do sądu jako biegły sądowy.
Księgowy podatkowy (Tax accountant)Ekspert w zakresie prawa podatkowego. Przygotowuje deklaracje podatkowe, dokonuje płatności podatkowych, pomaga osobom fizycznym i organizacjom minimalizować ich obciążenia podatkowe.  
Księgowy powierniczy (Fiduciary accountant)Zajmuje się głównie funduszami powierniczymi i majątkiem. Zwykle współpracuje z osobami fizycznymi, aby pomóc im znaleźć to, co leży w ich najlepszym interesie, a nie z organizacjami.
Rachunkowość zarządcza/kosztów (Cost Accountant )  Analizuje wydatki organizacji, aby zobaczyć, na co idą jej pieniądze. Może zaoferować organizacji porady, jak stworzyć bardziej efektywny budżet.
Księgowy inwestycyjny (Investment accountant)Specjalizuje się w akcjach, obligacjach, funduszach ETF, metalach szlachetnych i innych inwestycjach. Zwykle zatrudniany przez firmy maklerskie i firmy zarządzające aktywami.
Księgowy rządowy (Government accountant)Może pracować dla władz miejskich, powiatowych, stanowych lub federalnych. Zapewnia mądre wydatkowanie pieniędzy podatników i spełnianie celów finansowych przez agencje.
Księgowy zajmujący się kadrami (Staff accountant)Księgowy, który pracuje w prawie każdej branży. Zajmuje się kwestiami kadrowymi.
Księgowy projektu (Project accountant)Zazwyczaj współpracuje z kierownikiem projektu w indywidualnych przypadkach, aby nadzorować aspekty finansowe konkretnego projektuPrzykładowo: rozpoczęcie nowej kampanii marketingowej, produkcję nowego projektu lub budowę nowego budynku.
Zarządzający księgowy (Management accountant)Pomaga liderom organizacji podejmować rozsądne decyzje finansowe.Obowiązki mogą obejmować budżetowanie, planowanie, ocenę ryzyka i sprawozdawczość finansową.                                                                    
Konsultant (Consultant)Posiada najwyższą wiedzę specjalistyczną w określonej tematyce. Może zostać zatrudniony przez organizację do udzielania porad lub przygotowywania raportów i dokumentów.

Ile księgowi zarabiają w Stanach Zjednoczonych?

Średnie wynagrodzenie księgowego z doświadczeniem od roku do 3 lat wynosi od 51 500 USD do 96 500 USD rocznie. Dochody osób z pięcioletnim lub dłuższym doświadczeniem sięgają nawet 129 250 USD w ciągu roku. Dla porównania, średnie zarobki policjanta w USA, w 2020 roku wynosiły od 43 500 – 85 000 USD, a prawnika ok. 159 000 USD.

Oczywiście istotną rolę odgrywa lokalizacja. Księgowi pracujący w dużych ośrodkach miejskich tj. Nowy Jork, Boston, czy San Francisco zarabiają nawet 34-40% więcej niż średnia krajowa.

Umiejętności i kompetencje księgowego

W USA bardzo popularne są tzw. testy kompetencji zawodowych. Istnieje kilka umiejętności miękkich i twardych cechujących dobrego księgowego.

Umiejętności miękkie:

 1. Dbałość o szczegóły oraz umiejętność analitycznego myślenia

Specjaliści księgowi muszą zwracać uwagę na szczegóły, aby informacje były dokładne i uporządkowane. Przy ilości danych finansowych, które należy przeanalizować, popełnienie błędów może być łatwe, jednak proste błędy mogą przełożyć się na znacznie większe problemy, jeśli nie zostaną wyłapane. Dbałość o szczegóły pomaga im ocenić działalność finansową oraz znaleźć rozwiązania pojawiających się problemów.

 1. Komunikacja

Księgowi muszę uważnie słuchać, aby dokładnie zebrać fakty i liczby od klientów, menedżerów lub innych interesariuszy. Muszę również w jasny sposób prezentować wyniki swojej pracy i przedstawić ustalenia w pisemnych raportach.

Umiejętności twarde:

 1. Przedsiębiorczość

Skuteczny księgowy powinien rozumieć podstawowe funkcje firmy, aby dokładnie analizować i interpretować dane finansowe. Posiadanie solidnych podstaw w biznesie zapewnia kontekst dla informacji finansowych, z którymi księgowi pracują na co dzień.

 1. Umiejętność obsługi komputera

Specjaliści w tej dziedzinie muszą umieć korzystać z zaawansowanego oprogramowania księgowego i innych narzędzi komputerowych, aby efektywnie pracować.

Oprogramowanie niezbędne w pracy księgowych w Stanach Zjednoczonych:

 • Zaawansowany Excel
 • Systemy ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa  (np. SAP, Oracle)
 • Analiza Big Data, zaawansowane techniki modelowania i SQL
 • Oprogramowanie do analizy biznesowej (np. IBM Cognos)
 • Microsoft Visual Basic
 • Hyperion (dla ról analityka i raportowania finansowego)
 • Umiejętności Microsoft Visual Basic
 • QuickBooks (dla stanowisk w małych i średnich firmach)
 1. Analiza danych

Gromadzenie i analizowanie danych finansowych stanowi dużą część rachunkowości i jest ważnym aspektem identyfikacji wzorców i potencjalnych problemów. W rzeczywistości zastosowane analizy danych w dziedzinie rachunkowości to nowy trend w branży, który ma mieć coraz większy wpływ w przyszłości. Księgowi muszą być w stanie identyfikować trendy lub problemy podczas przeglądu finansów osób fizycznych lub firm.

Trendy w księgowości w Stanach Zjednoczonych

1. Automatyzacja księgowości

Oprogramowanie do zautomatyzowanej księgowości, takie jak QuickBooks (najpopularniejsze w USA)  i inne popularne aplikacje, ma coraz większe znaczenie w branży. Badania prowadzone w Stanach pokazały, że księgowi  spędzają około 86 procent swojego czasu na zadaniach, które mogą zostać zautomatyzowane.

Nie oznacza to jednak, że księgowych zastąpią maszyny. Zwiększone wykorzystanie automatyzacji spowoduje raczej, że księgowi będą spędzać mniej czasu na zadaniach manualnych, takich jak wprowadzanie danych, a więcej na merytorycznej analizie.

Wdrożenie automatyzacji księgowości może pozwolić księgowym na usprawnienie przepływów pracy i zwiększenie efektywności. Dzięki tym nowym technologiom można zautomatyzować pracochłonne zadania, takie jak przygotowywanie podatków, płace i audyty, aby skrócić czas i zasoby potrzebne do dalszego rozwoju.

2. Przejrzystość i bezpieczeństwo

Wśród najważniejszych trendów w dziedzinie rachunkowości są coraz wyższe standardy dotyczące przejrzystości rachunkowości i większy nacisk na bezpieczeństwo danych.

W następstwie skandali księgowych i wzmożonej kontroli po kryzysie finansowym z 2008 r. ważne było przywrócenie zaufania i wiarygodności zawodowi. W związku z tym dążenie całej branży do przejrzystego raportowania wpłynęło na proces sprawozdawczości finansowej.

Wysiłek ten rozwinął oczekiwania opinii publicznej dotyczące dokładnego raportowania, wykraczającego poza podstawową uczciwość. W związku z tym oczekuje się, że firmy będą teraz publicznie podawać swoje sprawozdania finansowe, aby nakreślić pełny obraz swojej obecnej sytuacji i zmniejszyć niepewność na rynku.

Ponadto, ponieważ księgowi są odpowiedzialni za dane wrażliwe, coraz ważniejsze jest utrzymanie silnych praktyk bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizacji lub prywatnych informacji klienta. Kilka niesławnych naruszeń bezpieczeństwa danych w ostatnich latach pokazało potrzebę zaawansowanych praktyk ochrony, a księgowi będą musieli być na bieżąco z aktualnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić poufne informacje.

3. Analiza danych

Obecnie księgowi i CPA coraz częściej wykonują zadania wymagające umiejętności analitycznych, głównie z powodu mnożenia się danych w różnych branżach.

W świecie rachunkowości istnieje wiele zastosowań analityki danych. Na przykład audytorzy używają analityki, aby umożliwić takie procesy, jak ciągłe monitorowanie i audyt. Podobnie księgowi, którzy pełnią rolę doradczą w swoich organizacjach, mogą wykorzystywać duże zbiory danych do identyfikowania wzorców zachowania konsumentów i rynków, co może prowadzić do możliwości inwestycyjnych i wyższych zysków.

Księgowość to zawód o wysokim stopniu odpowiedzialności. I chyba każdy zgodzi się, że bez zaufanego księgowego nasze firmy nie mogłyby funkcjonować

Odpowiednie przygotowanie do zawodu księgowej, może dać satysfakcję z dobrze realizowanych obowiązków zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych.