Api2ERP to oprogramowanie pośredniczące typu middleware stworzone przez Polską Grupę IT. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz rozmowach z Klientami, zauważyliśmy zapotrzebowanie na system ułatwiający rozbudowę funkcjonalną oraz integracje systemu ERP z zewnętrznymi aplikacjami bez znaczących nakładów finansowych oraz w krótkim okresie czasu.

Jak w uproszczeniu działa Api2ERP?

Middleware Polskiej Grupy IT przetwarza dane wysyłane z WAPRO ERP do aplikacji zewnętrznych np. mikropłatności, CRM itp umożliwiając komunikację między nimi.

Architektura Api2ERP