Po konsultacjach publicznych, 16 lutego ogłoszono doprecyzowanie dla faktur ustrukturyzowanych.

 1. Kurs waluty obcej – utrzymanie kursu dla pola P1 faktury ustrukturyzowanej przez + jeden dzień do przesłania jej do KSeF.
 2. Korekty in minus – spójny katalog rozwiązań dla faktur ustrukturyzowanych/offline/awarii
 3. Doprecyzowany ustawowy katalog wyłączeń KSeF– faktury OSS, IOSS.
 4. Faktury ustrukturyzowane do paragonu i e-paragon do faktury ustrukturyzowanej – pozostawienie danych faktury/paragonu w dokumentacji.
 5. Dwustopniowy dostęp anonimowy do faktury w KSeF z poziomu kodu weryfikacyjnego QR.
 6. Przechowywanie w KSeF faktur wystawionych w okresie awarii i offline.
 7. Doprecyzowanie wymogu podania numeru KSeF w płatności:
  • Płatność przez podmioty inne niż nabywca;
  • Dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych za pośrednictwem banku lub SKOK z siedzibą na terytorium kraju/oddziału banku zagranicznego
  • Dotyczy faktur ustrukturyzowanych i offline.

Źródło:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Prezentacja_-Docelowy_KSeF%E2%80%93_korekta_za%C5%82o%C5%BCe%C5%84_po_konsultacjach_publicznych.pdf


Sprawdź inne treści o KSeF, nasze rozwiązania i najbliższe webinaria


Ostatnie aktualności o KSeF