Konsultacje publiczne nad projektem KSeF ujawniły braku rozwiązania w sytuacji, kiedy u podatnika wystąpi jakaś awaria i nie będzie mógł przesłać faktur do systemu.

Jakie rozwiązania przyjęto w najnowszej wersji projektu?

 • możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem oraz przekazanie odbiorcy,
 • dostarczenie faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline,
 • data wystawienia – data z pola P1 (art. 106e ust. 1 pkt 1)
 • KSeF – jeden ze sposobów uzgodnienia dostarczenia faktury odbiorcy,
 • data otrzymania – najwcześniejsza data otrzymania dokumentu, w tym w KSeF jeśli uzgodnione otrzymanie poza KSeF nastąpiło później,
 • w okresie awarii i offline dopuszczone wystawianie faktur korygujących do faktur z numerem KSeF,
 • przesyłanie faktur po ustaniu awarii – wydłużone do 7 dni roboczych,
 • jednorazowe uwierzytelnienie w KSeF (szczegóły w rozporządzeniu o stosowaniu KSeF) do pobrania dedykowanego certyfikatu do wystawiania faktur offline lub w trakcie awarii – bezpieczeństwo danych, gwarancje dla odbiorcy co do tożsamości dokumentu po wprowadzeniu do KSeF,
 • Do faktury wystawionej w awarii i offline – faktura korygująca po jej wprowadzeniu do KSeF.
 • możliwość technicznej poprawy pliku niezgodnego z wzorem przed wprowadzeniem do KSeF,
 • „totalna awaria KSeF” – komunikat MF w środkach masowego przekazu o wyłączeniu KSeF – wystawianie faktur elektronicznych i papierowych, nieprzesyłane do KSeF.

Źródło:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Prezentacja_-Docelowy_KSeF%E2%80%93_korekta_za%C5%82o%C5%BCe%C5%84_po_konsultacjach_publicznych.pdf


Sprawdź inne treści o KSeF, nasze rozwiązania i najbliższe webinaria


Ostatnie aktualności o KSeF