Certyfikat jakości

Automatyzacja procesu wystawiania certyfikatów jakościowych na sprzedawane wyroby.

Jakie problemy chciał rozwiązać nasz klient:

Do tej pory certyfikaty wystawiane były ręcznie w programie Word;
Każdy z certyfikatów musiał być podpisany przez Dyrektora Sprzedaży co potęgowało czasochłonność ich przygotowania.

Jak te problemy rozwiązuje moduł Certyfikat jakości do enova365:

Do pozycji na Fakturze sprzedaży, wprowadzono dodatkowe pola, które są wymagane na certyfikacie, w tym obiekty graficzne;
Wdrożyliśmy możliwość szereg parametrów, które można wybierać podczas generowani dokumentu np.: wyboru daty produkcji z kalendarza czy wybór opisu z rozwijanej listy;
Raport został tak skonfigurowany aby do każdej pozycji na fakturze drukował się oddzielny certyfikat. Dane mogą być różne w zależności od wymagań kontrahenta;
Podpis osoby potwierdzającej certyfikat został zeskanowany i także umieszczony na raporcie.

Dowiedz się więcej o współpracy z nami oraz rozwiązaniach dedykowanych, które przygotowaliśmy dla naszych klientów

Uniwersalne moduły dodatkowe do enova365

Przykładowe możliwości rozszerzenia systemu

Integrator

Uniwersalne narzędzie umożliwiające integrację innych systemów z  enova365

Podstawowe informacje o możliwościach i sposobie działania modułu Integrator:
udostępnia ogólne metody pobierania i aktualizacji dowolnych danych;
możliwość pracy w trybie lokalnym;
możliwość pracy zdalnej za pomocą Web service;
wymiana danych opiera się na mechanizmie EDI.
EDI

System elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami.

Możliwości i przykładowe zadania wykonywane przez moduł EDI:
dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą;
definiuje struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet.
Harmonogram zadań

Moduł cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją zadania do wykonania.

Przykładowe zadania wykonywane przez moduł Harmonogram zadań:
wysyła powiadomienia o niezapłaconych fakturach do dłużnika;
wysyła powiadomienie sms/mail o wykonaniu zadania;
wykonuje kopie bezpieczeństwa;
weryfikuje dane z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami.
e-Sklep konektor

Obsługuje zamówienia ze sklepu internetowego bezpośrednio w systemie enova365.

Przykładowe zadania wykonywane przez moduł e-Sklep konektor:
definiuje sklepy internetowe w enova365 oraz konfiguruje ich parametry;
określa widoczność towarów, ich grup i zdjęć w poszczególnych e-sklepach;
pobiera zamówienia z e-sklepów.