Asystent biura

od 139  netto/mies.

Asystent biura

od 239  netto/mies.

Pakiet Specjalista

od 349  netto/mies.

Pakiet Ekspert

od 699  netto/mies.
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)

w ramach 20 kredytów/mies.

OCR pozycji towarowych z faktur
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
OCR kodów kreskowych
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
OCR wyciągów bankowych
Automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur

w ramach 20 kredytów/mies.

Podstawowe analizatory księgowe (ZUS DRA, KEDU, JPK)
dla 3 klientów
Indywidualne analizatory księgowe
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
Wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
dla 3 klientów

CRM – kompletna kartoteka klientów Biura

Aplikacja mobilna dla pracowników Biura i klientów
Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform, walutowe)
dla 3 klientów
Generowanie JPK_FA
dla 3 klientów
Faktoring
dla 3 klientów
Szybkie e-płatności za faktury
dla 3 klientów
Kontrola płatności faktur
dla 3 klientów
Archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
dla 3 klientów
Eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego
dla 3 klientów
Kategoryzacja faktur (enova, Optima)
dla 3 klientów
Wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
dla 3 klientów
Numer KSeF dla faktur i status wysyłki
dla 3 klientów
Historia rozliczeń miesięcznych
dla 3 klientów
Przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta
dla 3 klientów
Kontrola płatności podatków i ZUS
dla 3 klientów
Podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK)
dla 3 klientów
Indywidualne analizatory księgowe

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

Elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez klienta

Pełne archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką

Załączniki do faktur zakupu
Kategoryzacja faktur zakupu przez Biuro
Wymiarowanie faktur zakupu przez Biuro
Opis, kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez klienta
Automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur

w ramach 20 kredytów/mies.

Generowanie elektronicznych przelewów
Podgląd faktury w programie księgowym
Kontrola rozliczeń z kontrahentami
Raporty analityczne
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)

w ramach 20 kredytów/mies.

OCR pozycji towarowych z faktur
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
Odczytywanie kodów kreskowych
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
Dodawanie dokumentów typu: Umowa, Pismo, Proforma do Archiwum firmowego
Dodawanie własnych typów dokumentów do archiwum firmowego
Odczytywanie (OCR) wyciągów bankowych
Podstawowe E-obiegi dla dokumentów (Faktura, Umowa, Pismo)
E-obieg: tworzenie własnych typów dokumentów
E-obieg: tworzenie indywidualnych obiegów dokumentów (per typ)

E-obieg: tworzenie grup użytkowników

E-obieg: dostęp do obiegu dokumentów po stronie klienta

E-obieg: nadawanie uprawnień dla grup użytkowników

E-obieg: nadawanie uprawnień do wymiarów dokumentów

E-obieg: historia zmian dla dokumentów

E-obieg: statystyki i raporty pracy nad dokumentami

Kasa: wystawianie dokumentów KP, KW

dla 3 klientów

Kasa: generowanie raportów kasowych

dla 3 klientów

Kadry: lista pracowników firmy

dla 3 klientów

Kadry: przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umowy)

dla 3 klientów

Kadry: elektroniczne teczki pracownicze

dla 3 klientów

Kadry: podgląd własnej teczki przez pracownika firmy

 

Widok listy zadań wraz z wyszukiwarką

 

Tworzenie własnych zadań dla pracowników Biura

 

Łączenie zadań z dokumentami

 

Tworzenie zadań cyklicznych

 

Powiadomienia mailowe i push

 

Kanał komunikacji z klientami (wysyłanie pytań, zadań)

 

Logowanie czasu pracy

 

Raport czasu pracy

 

Historia zmian na zadaniach

 

Tablica kanban

 

Przypomnienie o terminach zadań

 

Przeglądanie zaliczek i wydatków

 

Dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników

 

Przeglądanie zaliczek i wydatków

 

Akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych

 

Generowanie rozliczeń dla pracownika

 

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów

Archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką

 

dla 3 klientów

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów

Program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

 

dla 3 klientów