Asystent biura

od 149  netto/mies.

Asystent biura

od 259  netto/mies.

Pakiet Specjalista

od 379  netto/mies.

Pakiet Ekspert

od 739  netto/mies.
OCR wyciągów bankowych
OCR pozycji towarowych z faktur
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)

w ramach 20
kredytów/mies.

OCR kodów kreskowych
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
w ramach 20
faktur/mies.
wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
w ramach 5
faktur/mies.
indywidualne analizatory księgowe
dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

podstawowe analizatory księgowe (ZUS DRA, KEDU, JPK)
dla 3 klientów
kompletna kartoteka klientów Biura
program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform, walutowych)

dla 3 klientów

archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką

dla 3 klientów

kontrola płatności faktur

dla 3 klientów

szybkie e-płatności za faktury

dla 3 klientów

faktoring

dla 3 klientów

generowanie JPK_FA

dla 3 klientów

kategoryzacja faktur (enova, Optima)

dla 3 klientów

eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego

dla 3 klientów

wysyłka faktur do KSeF

dla 3 klientów

numer KSeF dla faktur i status wysyłki

dla 3 klientów

w ramach 5
kredytów/mies.

przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta

dla 3 klientów

historia rozliczeń miesięcznych

dla 3 klientów

kontrola płatności podatków i ZUS

dla 3 klientów

przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS

dla 3 klientów

podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK)

dla 3 klientów

indywidualne analizatory księgowe
elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez klienta
archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
załączniki do faktur
kategoryzacja faktur zakupu przez Biuro
wymiarowanie faktur zakupu przez Biuro
opis, kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez klienta
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur

w ramach 20 kredytów/mies.

generowanie elektronicznych przelewów
kontrola rozliczeń z kontrahentami
podgląd faktury w programie księgowym
raporty analityczne
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)

w ramach 20
kredytów/mies.

OCR pozycji towarowych z faktur
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
odczytywanie kodów kreskowych
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodawanie dokumentów typu: Umowa, Pismo, Proforma
dodawanie własnych typów dokumentów
odczytywanie (OCR) wyciągów bankowych
podstawowe obiegi dla dokumentów (Faktura, Umowa, Pismo)
tworzenie własnych typów dokumentów
tworzenie indywidualnych obiegów faktur i dokumentów (per typ)
tworzenie grup użytkowników
dostęp do obiegu dokumentów po stronie klienta
nadawanie uprawnień dla grup użytkowników
nadawanie uprawnień do wymiarów dokumentów
historia zmian dla dokumentów
statystyki i raporty pracy nad dokumentami
wystawianie dokumentów KP, KW

dla 3 klientów

generowanie raportów kasowych

dla 3 klientów

lista pracowników firmy

dla 3 klientów

przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umów)

dla 3 klientów

elektroniczne teczki pracownicze

dla 3 klientów

podgląd własnej teczki przez pracownika firmy
widok listy zadań wraz z wyszukiwarką
tworzenie własnych zadań dla pracowników Biura
łączenie zadań z dokumentami
tworzenie zadań cyklicznych
notyfikacje mailowe i push
kanał komunikacji z klientami (wysyłanie pytań, zadań)
logowanie i raporty czasu pracy
historia zmian na zadaniach i przypomnieniach o terminach zadań
tablica kanban
dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników
przeglądanie zaliczek i wydatków
akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych
generowanie rozliczeń dla pracownika
program do wystawiania faktur dla klientów Biura (VAT, zaliczek, korekt, proform)

dla 3 klientów

archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką

dla 3 klientów

kontrola płatności faktur sprzedaży

dla 3 klientów

szybkie e-płatności za faktury

dla 3 klientów

faktoring

dla 3 klientów

wysyłka faktur sprzedaży do KSeF

dla 3 klientów

wystawianie dokumentów KP, KW

dla 3 klientów

generowanie raportów kasowych

dla 3 klientów

generowanie elektronicznych przelewów
pełne archiwum dokumentów
elektroniczne przesyłanie faktur zakupowych do księgowego
raporty analityczne
kontrola rozliczeń z kontrahentami
informacja o wynikach finansowych firmy i podatkach

dla 3 klientów

kontrola płatności podatków i ZUS

dla 3 klientów

przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS

dla 3 klientów

podstawowe obiegi dla dokumentów: Umowa, Pismo, Proforma
dostęp do indywidualnych schematów akceptacji faktur i dokumentów dla użytkowników obiegowych
rozliczenia z kontrahentami
dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników
przeglądanie zaliczek i wydatków
akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych
generowanie rozliczeń dla pracownika
elektroniczne teczki pracownicze

dla 3 klientów

przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umowy)

dla 3 klientów

lista pracowników firmy

dla 3 klientów

podgląd własnej teczki przez pracownika firmy
komentarze do faktur i dokumentów
wysyłanie pytań do księgowego
aplikacja mobilna dla pracowników
interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)
integracja z programem księgowym
SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
SaldeoAGENT (do pracy terminalowej)
API

Asystent biura

od 149  netto/mies.
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)*
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur*
podstawowe analizatory księgowe (ZUS DRA, KEDU, JPK)
wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
kompletna kartoteka klientów Biura
program do wystawiania faktur (VAT, zaliczek, korekt, proform, walutowych)
archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
kontrola płatności faktur
szybkie e-płatności za faktury
faktoring
generowanie JPK_FA
kategoryzacja faktur (enova, Optima)
eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego
numer KSeF dla faktur sprzedaży i status wysyłki
przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta
historia rozliczeń miesięcznych
kontrola płatności podatków i ZUS
przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS
podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK)
elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez klienta
archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
kategoryzacja faktur zakupu przez Biuro
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur*
podgląd faktury w programie księgowym
kontrola rozliczeń z kontrahentami
wystawianie dokumentów KP, KW
generowanie raportów kasowych
lista pracowników firmy
przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umowy)
elektroniczne teczki pracownicze
kontrola rozliczeń z kontrahentami
notyfikacje mailowe i push
elektroniczne teczki pracownicze
aplikacja mobilna dla pracowników
interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)

* w ramach 20 kredytów/mies.

Asystent księgowego

od 259  netto/mies.
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)*
wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
podstawowe dane firmy
program do wystawiania faktur (VAT, zaliczek, korekt, proform, walutowych)
archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
kontrola płatności faktur
szybkie e-płatności za faktury
faktoring
generowanie JPK_FA
wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
numer KSeF dla faktur sprzedaży i status wysyłki
wystawianie dokumentów KP, KW
generowanie raportów kasowych
dodawanie faktur zakupu do systemu
archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
generowanie elektronicznych przelewów
kontrola rozliczeń z kontrahentami
lista pracowników firmy
notyfikacje mailowe i push
elektroniczne teczki pracownicze
aplikacja mobilna dla pracowników
interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)

* w ramach 20 kredytów/mies.

Pakiet Specjalista

od 379  netto/mies.
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)
OCR wyciągów bankowych
OCR pozycji towarowych z faktur*
OCR kodów kreskowych*
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
analizatory księgowe*
wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
zaawansowany obieg innych typów dokumentów
podstawowe dane firmy
archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
kontrola płatności faktur
szybkie e-płatności za faktury
faktoring
generowanie JPK_FA
kategoryzacja faktur (enova, Optima)
eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego
numer KSeF dla faktur sprzedaży i status wysyłki
wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
generowanie raportów kasowych
wystawianie dokumentów KP, KW
załączniki do faktur
archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
generowanie elektronicznych przelewów
akceptacja dokumentów (Faktura, Proforma, Umowa, Pismo)
raporty analityczne
kontrola rozliczeń z kontrahentami
podgląd faktury w programie księgowym
przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS
analizatory księgowe*
kontrola płatności podatków i ZUS
podstawowe rozliczenia księgowe
przeglądanie rozliczenia bieżącego
historia rozliczeń miesięcznych
przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umów)
notyfikacje mailowe i push
pełna lista zadań wraz z wyszukiwarką
tworzenie zadań własnych i dla pracowników
tablica kanban
lista pracowników firmy
łączenie zadań z dokumentami
tworzenie zadań cyklicznych
historia zmian na zadaniach i przypomnieniach o terminach zadań
integracja z programem księgowym
elektroniczne teczki pracownicze
interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)
aplikacja mobilna dla pracowników
uprawnienia dla pracowników do wybranych funkcji systemu
uprawnienia dla pracowników do wybranych firm
możliwość dodawania nowej firmy w ramach grupy
SaldeoAGENT (do pracy terminalowej)
SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
API

* dodatkowo płatne

Pakiet Ekspert

od 739  netto/mies.
OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)
OCR wyciągów bankowych
OCR pozycji towarowych z faktur*
OCR kodów kreskowych*
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
analizatory księgowe*
wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF
zaawansowany obieg faktur
zaawansowany obieg innych typów dokumentów
podstawowe dane firmy
archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
kontrola płatności faktur
szybkie e-płatności za faktury
faktoring
generowanie JPK_FA
kategoryzacja faktur (enova, Optima)
eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego
przeglądanie zaliczek i wydatków
dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników
numer KSeF dla faktur sprzedaży i status wysyłki
wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
generowanie raportów kasowych
wystawianie dokumentów KP, KW
akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych
załączniki do faktur
archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
generowanie rozliczeń dla pracownika
kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu
automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
nadawanie uprawnień dla grup użytkowników
generowanie elektronicznych przelewów
tworzenie grup użytkowników
tworzenie indywidualnych obiegów faktur i dokumentów (per typ)
tworzenie własnych typów dokumentów
akceptacja dokumentów (Faktura, Proforma, Umowa, Pismo)
raporty analityczne
kontrola rozliczeń z kontrahentami
podgląd faktury w programie księgowym
przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS
nadawanie uprawnień do wymiarów dokumentów
analizatory księgowe*
kontrola płatności podatków i ZUS
podstawowe rozliczenia księgowe
historia zmian dla dokumentów
statystyki i raporty pracy nad dokumentami
przeglądanie rozliczenia bieżącego
historia rozliczeń miesięcznych
przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umów)
notyfikacje mailowe i push
pełna lista zadań wraz z wyszukiwarką
tworzenie zadań własnych i dla pracowników
tablica kanban
lista pracowników firmy
logowanie i raporty czasu pracy
łączenie zadań z dokumentami
tworzenie zadań cyklicznych
historia zmian na zadaniach i przypomnieniach o terminach zadań
integracja z programem księgowym
elektroniczne teczki pracownicze
interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)
aplikacja mobilna dla pracowników
uprawnienia dla pracowników do wybranych funkcji systemu
uprawnienia dla pracowników do wybranych firm
możliwość dodawania nowej firmy w ramach grupy
podgląd własnej teczki przez pracownika firmy
SaldeoAGENT (do pracy terminalowej)
SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
API

* dodatkowo płatne