Zarządzanie zadaniami i praca projektowa:

Organizacja pracy:
Listy zadań – planowanych, do realizacji, w realizacji, zakończonych
Harmonogramy
Nadawanie priorytetów zadaniom
Terminy realizacji i przypomnienia
Praca projektowa – projekty i podprojekty, organizacja zespołu w grupach
Planowanie sprintów zgodne z metodyką Scrum
Zarządzanie zadaniami zespołu i organizacja pracy:
Organizacja pracy własnej przez członków zespołu
Uprawnienia Managera – możliwość przydzielania, priorytetyzacji oraz kontroli zadań pracowników
Wszystkie informacje w jednym miejscu – dodając zadanie możemy je opisać, uzupełnić o załączniki, terminy realizacji itp
Powiadomienia i terminy realizacji – system przypomni o najważniejszych sprawach
Kontrola – manager w każdej chwili może sprawdzić stan realizacji zadań, a pracownicy dzięki StartStop zyskują większą samokontrolę
Śledzenie aktywności Użytkowników podczas pracy na komputerze

Rejestracja czasu trwania zadań

Rejestracja czasu trwania zadania
Timetracking – rejestracja rzeczywistego czasu jaki poświęcono na wykonanie zadania
Historia pracy – system zapisuje każdą akcję start-stop jako interwały w historii zadania
Raporty – zestawienia danych z możliwością wygenerowania ich do pliku pdf i csv
Raport Chronometrażu
Raport Fotografia dnia
Moduł Analizy danych – daje szerokie możliwości zestawiania danych
Raporty eksportowane do pdf lub csv

Rozliczenia z Klientami

Timetracker
Powiadomienia SMS lub e-mail
Raporty wykonanych prac dla Kontrahentów
Kontrola realizacji umów
Rozliczanie zadań

Podnoszenie efektywności i samodyscypliny pracowników

Rejestracja czasu trwania zadań
Raport fotografia dnia
Wgląd w aktualnie realizowane zadania
Moduł śledzenia aktywności na komputerze Użytkownika
Zarządzanie priorytetami zadań
Kontrola terminów realizacji
Rozliczanie zadań

Scrum i realizacji sprintów

Zadania planowane
Backlog
Sprint

Zamów bezpłatną i zdalną prezentację. Poznaj możliwości systemu StartStop