Akceptacja dokumentów kartą pracowniczą

Uproszczenie obsługi procesów magazynowych w produkcji, dzięki zastosowaniu karty pracowniczej w celu szybkiego potwierdzenia/zaakceptowania dokumentu magazynowego.

Jakie problemy chciał rozwiązać nasz klient:

Czasochłonna akceptacja dokumentów magazynowych;
Tradycyjny/papierowy obieg dokumentów magazynowych;
Nadmierne zaangażowanie pracowników produkcji, bezpośrednio pobierających surowce;
Czasochłonny i nadmiernie angażujący pracowników proces wydań i zwrotów narzędzi produkcyjnych z wypożyczalni.

Jak te problemy rozwiązuje moduł Akceptacja kartą pracowniczą do enova365:

Magazyn wydając surowce na produkcję tworzy dokument RW;
Pracownik produkcyjny pobierając towar potwierdza jego fizyczną zgodność z dokumentem poprzez „przyłożenie” karty pracowniczej do czytnika;
Dokument magazynowy nie jest drukowany, pozostaje w postaci elektronicznej. Pracownik widzi go jedynie na monitorze stanowiska poboru towaru;
Pracownik może zweryfikować poprawność dokumentu ze stanem faktycznym oraz zatwierdzić, bez potrzeby drukowania i podpisywania.

Dowiedz się więcej o współpracy z nami oraz rozwiązaniach dedykowanych, które przygotowaliśmy dla naszych klientów

Uniwersalne moduły dodatkowe do enova365

Przykładowe możliwości rozszerzenia systemu

Integrator

Uniwersalne narzędzie umożliwiające integrację innych systemów z  enova365

Podstawowe informacje o możliwościach i sposobie działania modułu Integrator:
udostępnia ogólne metody pobierania i aktualizacji dowolnych danych;
możliwość pracy w trybie lokalnym;
możliwość pracy zdalnej za pomocą Web service;
wymiana danych opiera się na mechanizmie EDI.
EDI

System elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami.

Możliwości i przykładowe zadania wykonywane przez moduł EDI:
dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą;
definiuje struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet.
Harmonogram zadań

Moduł cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją zadania do wykonania.

Przykładowe zadania wykonywane przez moduł Harmonogram zadań:
wysyła powiadomienia o niezapłaconych fakturach do dłużnika;
wysyła powiadomienie sms/mail o wykonaniu zadania;
wykonuje kopie bezpieczeństwa;
weryfikuje dane z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami.
e-Sklep konektor

Obsługuje zamówienia ze sklepu internetowego bezpośrednio w systemie enova365.

Przykładowe zadania wykonywane przez moduł e-Sklep konektor:
definiuje sklepy internetowe w enova365 oraz konfiguruje ich parametry;
określa widoczność towarów, ich grup i zdjęć w poszczególnych e-sklepach;
pobiera zamówienia z e-sklepów.