Polska Grupa IT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego narzędzia middleware dla systemów ERP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2, współfinasowanego ze środków europejskich”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prototypowego narzędzia (technologii) middleware umożliwiającego osadzenie funkcji, raportów, procedur oraz aplikacji automatyzujących powtarzalne czynności, które są realizowane w systemach ERP w sposób manualny przez ich użytkowników. Technologia ma umożliwiać niskonakładową realizację funkcji automatyzujących pracę do sektora MŚP z wykorzystaniem istniejących systemów ERP.