16 lutego odbyła się konferencja na której zaprezentowano zmiany w KSeF, będące efektem konsultacji publicznych.

Najważniejsze zmiany:

1. Nowa data wejścia w życie KSeF:

 • 1 lipca 2024 r.
 • roczne vacatio legis

2. KSeF – Faktury wystawiane przez zwolnionych z VAT

 • Wydłużenie czasu na wdrożenie o dodatkowe pół roku (do 01.01.2025 r.)
 • Odroczenie dotyczy podatników innych niż zarejestrowanych jako VAT czynni:
  • podatników zwolnionych „podmiotowo”
  • wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo

3. KSeF – Faktury konsumenckie

 • Będą wystawiane poza KSeF (art. 106ga ust.2)

4. Wyłączenia z KSeF: bilety

Wyłączone ze stosowania KSeF będą:

 • Eurocontrol – całkowicie
 • Paragony na autostradach płatnych – całkowicie
 • Bilety na przejazd – całkowicie

5. Stałe miejsce prowadzenia działalności a KSeF

 • Utrzymanie rozwiązania – zgoda w derogacji UE, praktyki Włoch i Francji
 • Transakcje wykonywane bez udziału SMDP w PL poza KSeF
 • Wyłączenie oznaczeń w wykazie podatników
 • Zachowanie prawa do odliczenia z dokumentu poza KSeF przy błędnym/opóźnionym rozpoznaniu SMDP w PL
 • Doprecyzowanie kryteriów uznawania SMDP w PL w drodze interpretacji/wykładni

6. Kary, w tym KKS

 • Zostaną zliberalizowane
 • Podkreślenie wagi miarkowania kar od 0 zł
 • Pełne wyłączenie KKS w obowiązkach KSeF (kary za wadliwość faktury)– od 01.07.2024 r.
 • Kary odroczymy o dodatkowe pół roku – do 01.01.2025 r.

7. Awaria u podatnika

 • Możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem oraz przekazanie odbiorcy
 • Dostarczenie faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline

8. Faktury uproszczone

 • Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon do 450 zł
 • Czas na wdrożenie o dodatkowe pół roku – do 01.01.2025 r.

9. Faktury z kasy rejestrującej

 • Utrzymanie rozwiązania w tej samej dacie 01.01.2025 r.

10. Propozycja faktury korygującej – nota

 • Wycofanie zapisów – z uwagi na sygnalizowane ryzyka w stosowaniu rozwiązania i trudności z wdrożeniem
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF

11. Faktury ustrukturyzowane

 • Kurs waluty obcej – utrzymanie kursu dla pola P1 faktury ustrukturyzowanej przez + jeden dzień do przesłania jej do KSeF
 • Korekty in minus – spójny katalog rozwiązań dla faktur ustrukturyzowanych/offline/awarii
 • Doprecyzowany ustawowy katalog wyłączeń KSeF – faktury OSS, IOSS

12. Faktury wystawione przed terminem

 • Wycofanie zmiany z projektu z uwagi na uzasadnione uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Oznacza to utrzymanie dotychczasowego rozwiązania – możliwość wystawiania faktur przed terminem – 60 dni

13. Uproszczenia w podatku dochodowym i VAT

 • PKPiR będzie dostosowane do wdrożenia KSeF
 • Uproszczenia w JPK_VAT

Źródło:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Prezentacja_-Docelowy_KSeF%E2%80%93_korekta_za%C5%82o%C5%BCe%C5%84_po_konsultacjach_publicznych.pdf


Sprawdź inne treści o KSeF, nasze rozwiązania i najbliższe webinaria


Ostatnie aktualności o KSeF